Tel: (420) 724 707 254 - Email info@osobni-stylista.cz